کنسانتره طیور و ویژگی‌های آن چیست

/
اگر در حال پرورش طیور هستید، توجه به تغذیه و خوراک آن‌ها از …

کولین

/

ترئونین

/

متیونین

/

لیزین

/

جو

/

سویا

/

ذرت

/