بازدید پرسنل از فارم های دشت کیمیا

/
در بازدید 7 ساعته مدیرعامل و تعدادی از پرسنل شرکت هلیا توسعه آر…

تفاله زیتون در تغذیه دام

/
اگر بپذیریم سالانه نزدیک به 20 هزار تن پسماند (هسته و پوست) زی…

گاومیش، دام فراموش شده

/
پرورش گاومیش در ایران سابقه‌ای 4500 ساله دارد، چراکه خاستگاه ا…

دیجیتالی شدن مراقبت از گاوها

/
زمانی که در یک گاوداری 1000 یا 5000 رأس دام و این روزها 10 و ی…

نژاد‌های مرغ ایرانی

/
گفته می‌شود که تمام مرغ‌ها در سرتاسر جهان از چهار نوع وحشی به دست آم…