کولین

کولین

کولین بعنوان یک ویتامین طبقه‌بندی می‌شود و متعلق به گروه ویتامینهای B  است ولی نقش کوآنزیمی ندارد. محلول در آب بوده و به آن ویتامین 4B نیز گفته می‌شود. اما کولین بیشتر شبیه به یک اسیدآمینه یا اسید چرب ضروری عمل می‌کند. براساس فعالیت بیولوژیکی که دارد، در طبقه‌بندیهای مواد مغذی قرار نمی‌گیرد، گرچه طبقه‌بندی آن تقریباً به اندازه درک عمل بیولوژیکی آن اهمیت ندارد. کولین با متابولیسم و سنتز گلیسین، بتائین، سیستئین، سرین، متیونین و بسیاری از ترکیبات بیولوژیکی که محتوی عامل متیل هستند، ارتباط دارد

کولین از ذخیره غیرعادی چربی در کبد جلوگیری می کند بنابراین متابولیسم مناسب و استفاده موثر از مواد مغذی را تضمین می کند. همچنین از عملکرد صحیح سیستم عصبی پشتیبانی می کند و هماهنگی آن را تضمین می کند.

کولین کلراید، از سیستم ایمنی حیوانات حمایت می کند. همچنین به دلیل توانایی آن در افزایش باروری، تسریع افزایش وزن و بهبود کیفیت و افزایش تولید تخم مرغ شناخته شده است. کولین در تشکیل و حفظ ساختار طبیعی سلولی نقش دارد و عملکرد ماهیچه ها، عملکرد تنفسی، عملکرد قلب و حافظه مغز را کنترل می کند. کولین برای سنتز استیل کولین ضروری است، ماده ای که انتقال تکانه های عصبی را ممکن می کند.با توجه به همه این موارد، کولین کلراید یکی از با ارزش ترین افزودنی های خوراک است