چشم انداز ، ماموریت و استراتژی هلیا

چشم انداز

با توجه به افزایش رو به رشد جمعیت و فزونی گرفتن تقاضا برای پروتئین حیوانی که منجر به افزایش تولید در این حوزه خواهد شد ، کشاورزی و صنعت رو به رشد دام و طیور نیازمند راه حل هایی نو آورانه و پایدار در خصوص تامین خوراک و تغذیه دام و مدیریت مزارع خواهد بود . جایگاه شرکت هلیا توسعه در این چشم انداز به عنوان پیشرو برای ارائه راهکارهای متناسب و موثر در نظر گرفته شده است .

 ماموریت

ماموریت ما همکاری با کشاورزان و دامداران  برای اطمینان از موفقیت آنها در تولید مواد غذایی سالم به روشی پایدار است تعهد ما در همه زمینه ها اطمینان از تداوم فعالیت های کشاورزی و پرورش دام و طیور بصورت پایدار و موثر است . از همین رو شرکت هلیا توسعه آریا بر آن است تا با خلق و ارائه راه حل های مفید و موثر و تولید و توزیع محصولات متناسب با نیاز صنعت و ارائه خدمات کار آمد نقش خود را در امر تغذیه و بهداشت این جمعیت رو به رشد ، بهبود و کارآمدی صنعت ، حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست و خلق میراثی ماندگار برای نسل های اینده به درستی ایفا نماید .

استراتژی

استراتژی ما برای رسیدن به اهداف مورد نظر توسعه دانش و گسترش مقیاس فعالیت بصورت مداوم است .

ارزش ها

آرمان گرایی / توسعه پایدار /مشارکت

ارزش های اصلی ما به وضوح نشان می دهد که برای چه ایستاده ایم  . آرمان گرایی ما را به تلاشی بی وقفه برای رشد و توسعه کسب نتایج بهتر وا می دارد ، توسعه پایدار بر تعهد ما  در در مراقبت دقیق از محیط زیست ، حیوانات و انسان ها می افزاید و مشارکت پذیرش ما را برای توسعه همکاری تقویت می کند بی شک ما بر روابط بلند مدت متمرکزیم و به قاطعانه به اصل سود متقابل ( برد – برد ) اعتقاد داریم

تمرکز کسب و کار

دامداران برای اطمینان از تولید مواد غذایی پایدار ، ایمنی غذا و رفاه حیوانات باید با افزایش توجه جامعه دست و پنجه نرم کنند. شرکت ما می تواند آنها را در این فرایند با راه حل های یکپارچه ، متشکل از محصولات ، مشاوره و ابزارهای مدیریت پشتیبانی کند. هر کشاورز خواسته های فردی خود را دارد و ما خوشحال می شویم که این موارد را برآورده کنیم. ما یک راه حل کلی یکپارچه ارائه می دهیم ، که متناسب با اهداف ، سیستم خوراک و وضعیت تجاری تک تک کشاورزان باشد. این ، به نوبه خود ، منجر به بازگشت بهتر و سهولت کار در سطح مزرعه خواهد شد. ما از این به عنوان رویکرد تمرکز کسب وکار یاد می کنیم.